No135ANNA&张译文姐姐妹妹站起来写真集39PANNA张译文爱尤物

No135ANNA&张译文姐姐妹妹站起来写真集39PANNA张译文爱尤物

酒一碗,黄连三钱姜炒过煎,空心温服。一方用蚯蚓捣烂,冷水滤,浓汁半碗服,立通。

癫属阴,狂属阳。治内伤外感而发阴。

夫脾胃之气虚,则胞胎无力,必有崩坠之虞。如无河水湾水亦可。

<篇名>【常合清气化痰健脾丸】治痰盛气滞,咳嗽喘满,脾胃虚弱少食,坐卧不宁,皆治。尤补下元,腿膝痿弱,甚好。

用花椒四两,炒布包熨,肿冷更易。遂授内阁中书,听其回籍。

顺经两安交心肾,归芍熟地与人参。善能治痰者,不治痰而顺气,气顺则一身之津液亦随气而顺矣。

Leave a Reply