Vol792女神芝芝Booty性感蓝色收身衣配运动短裤半脱秀翘臀诱惑写真103P芝芝画语界

Vol792女神芝芝Booty性感蓝色收身衣配运动短裤半脱秀翘臀诱惑写真103P芝芝画语界

人之一身不离乎气血,凡病经多日疗治不痊,须当为之调血。一起即有传证,知其来势鸱张,方兴未艾。

尚有发热呕吐,止可用大柴胡汤。又有瘥后,治寒以温,治热以凉,但中病即止,矫枉则过正也。

增味五痹汤治风寒湿合而为痹,肌体麻痹不仁。 右脉空大,胃脉双弦,忌消导。

黑豆(炒焦,好酒淋之,取清汁)上每酒一盏,独活锉三钱,煎七分,温服。项背强直之症,多以痰饮主治。

 阳明有热,加升麻、石膏,即合玄参升麻汤。黑豆(炒焦,好酒淋之,取清汁)上每酒一盏,独活锉三钱,煎七分,温服。

《内经》论喘不一,皆杂症之条。营卫之所以运转者,气也;五脏六腑之所以相养相生者,亦此气也。

Leave a Reply