Vol056嫩模艾栗栗私房全裸上身开档无内肉丝裤袜惹火诱惑写真24P艾栗栗花漾

Vol056嫩模艾栗栗私房全裸上身开档无内肉丝裤袜惹火诱惑写真24P艾栗栗花漾

《子母秘录》治产后遍身肿方∶生地黄汁一升,酒二合,温顿饮之。 《效验方》∶又方∶矾石,附子各二分,下筛,粉脐中,日二。

故颈欲如鸿王,身回乃动。欲令子美好者,数视白玉美珠,观孔雀,食鲤鱼。

一物下筛,蜜和为丸。 内容:《病源论》云∶小儿有血气不和,肌肉变生赤色,染渐长大无定,或如钱大,或阔三数寸。

《僧深方》治蛇牙折肉中不出方∶取生鼠热血涂疮,以绵包之,二日出。又方∶斫谷树,取白汁涂之。

戊己日生上寿,庚辛日生中寿,壬癸日生死夭,甲乙日生不寿,丙丁日生下寿。 又既得寿地,其日恶者,待以良日乃埋之,吉。

怀身六月,始受金精,以成筋骨。 掷水法,唯多过左右,广掷之,虫放毒尽,然后过溪也。

Leave a Reply