No3412嫩模夏西CiCi80年代发廊主题脱鲜艳旗袍秀火辣身材诱惑写真45P夏西CiCi秀人网

No3412嫩模夏西CiCi80年代发廊主题脱鲜艳旗袍秀火辣身材诱惑写真45P夏西CiCi秀人网

又根据前摊地黄贴肿上三五度,即愈。没药丸治打扑伤损作痛等症。

一小儿第十日不红活,浆不满,先君谓气血虚弱,用参托里散数剂出赠痘,红活起发,又用十全大补汤而愈。却服金银花、甘草未而愈。

附子饼治溃疡,气虚不能收敛,或风邪所袭,气血不能运于疮口,以致不能收敛者。一小儿目中出痘作痛,肝脉弦洪有力,先用小柴胡加龙胆草、生地黄一剂,而痛稍止,乃用四物、柴胡、山栀一剂,痛全止,再用加味逍遥散、蝉菊散而愈。

精神短乏者,人参养荣汤。余曰∶此脾胃复伤而变症耳,若再行攻毒,则胃气益损,五脏皆虚,诸症蜂起矣。

用八珍、升麻补之稍愈,又用托里散、异功散,间服而痊。补中益气汤治跌扑等症,伤损元气,或过用克伐,恶寒发热,肢体倦怠;或溃后血气虚弱,不能生肌收敛;或兼饮食劳役,头痛身热,烦躁作渴,脉洪大弦虚;或微细濡弱,自汗,饮食少思,尤疮疡虚损之圣药也。

窃谓前症∶目为肝之窍,或肝经风热,或肝经血虚,或肝经风热相搏,或肝疳内热,或乳母肝经有热,或食膏粱浓味,故多犯其目。 后又伤食,作泻腰痛,用四一小儿面色常白,目睛多白,时常腰痛,两足时热,冬不衣绵,年九岁,先君谓禀肾虚,令每日服地黄丸,至十岁,出痘腰痛,发渴面赤饮冷,用地黄丸,每剂加肉桂半钱,煎与恣饮,数剂之后,热渴顿止,腰痛顿愈,却去肉桂,仍与服之,至五十余剂而靥。

Leave a Reply