Vol624新人模特逗逗doudou户外性感牛仔裤私房内衣完美诱惑写真37P逗逗爱蜜社

Vol624新人模特逗逗doudou户外性感牛仔裤私房内衣完美诱惑写真37P逗逗爱蜜社

少时以鸡翎探喉,吐之得利而止。用三补丸加苍术,倍香附丸服。

一剂腹必大鸣,可泻恶物半桶而愈矣,断不可复用三剂也。每服一丸,空心细嚼,白滚汤下,或降气汤下好。

倘徒用降子之剂以坠之,则死子未必下,而母气先脱矣,非救援之善者也。气短似喘急投用,引加大枣效如神。

治妇人心虚与鬼交通,妄有所见闻,言语错乱。一应干湿疥,先抓破搽药火考搓。

有湿,有火,有气虚,有痰积,食积。盖心肾虚则其气两分;心肾足则其气两合,心与肾不离,而胞胎之气听命于二经之摄,又安有妄动之形哉!然则心肾不交,补心肾可也,又何兼补夫肝木耶?

以其不阴不阳,所以不列于五脏之中。 一剂减,二剂尤减,四剂全减,十剂愈。

Leave a Reply