GNE-059 - 彩美旬果2014年番号 絶対癖になる超高級

GNE-059 - 彩美旬果2014年番号 絶対癖になる超高級

若热之重者,麻黄宜用一钱,生石膏宜用一两。若虚寒之甚者,五味子∶性温,五味俱备,酸、咸居多。

又治一人,因脑为风袭头疼,用川芎、菊花各三钱,煎汤服之立愈。内子王氏生平有病不能服药,闻药气即思呕吐。

至身发黄之病,猝成于一两日间,其非胆汁溢于血分可知矣。 为其所受者热邪,是以觉烦躁也。

按∶附子、肉桂,皆气味辛热,能补助元阳,然至元阳将绝,或浮越脱陷之时,则宜用附子而不宜用肉桂。是威灵仙之于硝、黄,犹如枪炮家导火之线也。

仲师未尝显为指示,在后世原难明辨。然血有形而气无形,西人论病皆从实验而得,故言血而不言气也。

上三味,以水三升煮取一升,去滓,分温再服。迨至刘河间出,谓此证非外袭之风,乃内生之风,实因五志过极,动火而猝中。

Leave a Reply