Vol621女神杨晨晨sugar广西旅拍脱猩红吊裙露黑色情趣内衣诱惑写真86P杨晨晨画语界

Vol621女神杨晨晨sugar广西旅拍脱猩红吊裙露黑色情趣内衣诱惑写真86P杨晨晨画语界

干哕者,有声无物,其声重大而长,属阳明胃经也,缘毒热上逆所致,又有胃气不足,不能容受,复有寒邪客于胃中,热者橘皮竹茹汤主之,寒者丁香柿蒂汤主之。湿痰脾湿懒饮食,倦怠嗜卧面色黄,痰多枳桔二陈剂,饮多桂苓甘术汤。

生脉六均医脾弱,泄泻伤津大渴作,人参五味麦门冬,陈半苓术甘草合。表虚风邪乘间入,遍身面目虚肿浮,五皮桂枝微汗后,面消身肿胃苓投。

欲吐泻之不吐泻,腹中绞痛不能堪,烦渴大饮甘露饮,肢厥不渴理中煎。发于胳肢窝正中,初起之时,其形如核。

下发背火毒伤肾,生于腰中,一名对脐发,其形平漫如龟。生脐上三寸,属任脉经建里穴。

 往来滞涩,进退维艰,谓之涩脉。知柏四物汤,溃后五脏阴火骨蒸者宜之。

寒嗽者,因平素肺虚喜啖生冷,以致寒邪伤肺,发为咳嗽,其证面色□白,痰多清稀,鼻流清涕,初宜圣惠橘皮散主之,若日久不愈者,须以补肺阿胶散主之,则气顺痰清而嗽自止矣。初发暴速,急刺手大指内侧少商穴,出紫黑血,以泻其热。

Leave a Reply