my-wifi全系列

my-wifi全系列

是方也,有麻黄、桂枝、防风、紫苏,则可以泄在经之邪。鹿角胶,气血之属,用之所以生精,角霜、莲须,收涩之品,用之所以固脱。

肺居膈上,故能清肺热。气,阳也,升降出入,法干之行健不息,使气无留滞,斯无痛苦。

 附子辛热,能解寒痰,寒痰既解,则气道疏通,而无蓄极之阳矣,故翻胃顿除。岐伯曰∶阳明者常动,巨阳、少阳不动,不动而动大疾,此其候也。

日久觉心疼,自思小蛇长大,食其五脏,医药不愈。或问∶半夏为妊娠所忌,奈何用之?

盖以消渴之病,责之肥甘炮炙、嗜酒耽辛之所致也,非富贵人何以得之? 大黄之寒能泻热,朴硝之咸能败血。

一有病根,则劳思便作,饮酒便用,所以然者,内热而血妄行也。姜、葱辛温,能利肌肤之气。

Leave a Reply