6-1P

6-1P

每服三丸,用葱白五寸,令患者嚼烂,吐于手心内,男用左手,女用右手,将药丸裹入葱泥内,用无灰热酒一茶钟送下;被盖约人行五、六里路,病者出汗为度;甚者,再用一服。<篇名>头部主病针灸要穴歌06率谷酒伤吐痰眩,风池主治肺中寒,兼治偏正头疼痛,颊车落颊风自痊。

[2]盖受伤之处,气血凝结,疼痛肿硬,用此梃微微振击其上下四旁,使   气血流通,得以四散,则疼痛渐减,肿硬渐消也。[4]兼发热作渴,不思饮食者,宜十全大补汤。

[2]针五分,留五呼,灸三壮。[2]外眦三焦清净泽,谓外眦属三焦,清净泽廓也。

 赘疣诸痣灸奇穴,更灸紫白二癜风,手之左右中指节,屈节尖上宛宛中。 <1>轻者先按证用手法治之   <2>再内服正骨紫金丹   <3>外用面麸和定痛散灸熨之   <4>或以海桐皮汤洗之,贴万灵膏即能获效。

[62]从金门行足外侧大骨下,赤白肉际陷下,京骨穴也。[19]从扶突穴贯颊直鼻孔下,水沟旁五分,禾□穴也。

[8]从阴交上行,当脐之中,神阙穴也。解溪则从丰隆下,内循足腕上陷中,冲阳解下高骨动,陷谷冲下二寸名,内庭次指外岐骨,厉兑大次指端中。

Leave a Reply