MIFD-069 - 友利穗花2019年番号 新人妄想美少女AVデ

MIFD-069 - 友利穗花2019年番号 新人妄想美少女AVデ

又有鱼酱、肉酱,皆诜曰∶小麦酱杀药力,不如豆酱。此是外国神方,永嘉以来用之,起死回生神验。

或先点须下,然后拔之,以指捻入。结实状如茱萸而轻虚,土黄色,内有【气味】甘、苦,大寒,滑,无毒。

又性喜升,气必随之,痰郁于上,溺涩于下,恣饮寒凉,其热内郁,肺气大伤。每服二十丸,姜汤下。

【集解】诜曰∶百合红花者,名山丹。案∶《考工记》云∶大圭,终葵首也。

 故东垣李氏言其为少阴本经必用之药,而着本草者不知此义。隔七日又一碗,四十九日共服七碗。

 蔓荆园中无蜘蛛,是其相畏也。 李鹏飞云∶醋能少饮,辟寒胜酒。

Leave a Reply