No244娇娇转角遇见了谁写真集36P娇娇爱尤物

No244娇娇转角遇见了谁写真集36P娇娇爱尤物

凉膈白虎肺胃热,栀子连翘薄荷叶,黄芩大黄朴硝草,知母石膏粳米列。熬稠摊纸贴患上,醋煮软布热蒸良。

 浆未充足痘板黄,顶塌成片皮硬僵,气滞血凝难灌溉,皆缘毒热侵脾乡,速服清毒活血剂,毒化痘起转安康。 初肿时,宜先服六君子汤益气、除湿、化痰;外以离宫锭姜汁磨敷,或兼阳燧锭于坚痛处灸之自消。

(升阳和血汤)黄耆炙黄归酒洗白芍炒牡丹皮陈皮肉桂秦艽生地黄熟地黄 生甘草炙甘草苍术炒升麻水煎服。 前行属足阳明经,中行属足少阳经,后行属足太阳经。

肺主皮毛,一受风寒,内闭肺气,则气逆不降,呼吸气急,故作喘也,发热无汗,宜以华盖散汗而散之,若肺气本虚,外复被风寒所伤者,宜以紫苏饮子补而散之,若肺虚外无风寒所伤,内无痰涎壅塞,惟气逆喘急者,以加减苏子降气汤降则逆气,其喘自愈,治者宜详之。若腰肋生之,系肝火妄动,宜用柴胡清肝汤治之。

 黄芩生地黄甘草连翘去心牛蒡子炒研荆芥防风金银花赤芍落痂凹陷最可虑,色白形羸气血虚,大补参苓白术草,归芎芍地桂黄耆。有因胎中受毒者,其疮肿势虽小,而根则坚硬,溃破虽出脓水,而坚硬不退,疮口收敛,越时复发,本毒未罢,他处又生,甚属缠绵难敛。

藿香和中治腹疼,内伤食滞外寒风,藿砂羌苍陈朴草,山查香附芷苏芎。(参连开噤散)人参川连姜炒莲子肉各等分共为细末,米饮调下。

Leave a Reply