FEILIN嗲囡囡20171204Vol118冯木木LRIS40P

FEILIN嗲囡囡20171204Vol118冯木木LRIS40P

煎竹叶汤,同砂糖温水化下。肩背不便,四肢沉重,五恶也。

而欲其精明不忘,不可得矣。或坚硬如石,痛引脐腹,甚则肤囊肿胀成疮,时出黄水。

肾脉微急,为沉厥奔豚。 不得封裹疮口,恐作脓血。

 阳数而实,阴迟而涩。小便不利加猪苓、泽泻。

若谨慎善摄之人,自不多罹,并可终身不一遇也。罗谦甫导滞通经汤,治面目、手足浮肿。

尺脉者,左右肾脉也。炙甘草、大腹皮、木香各五分,姜、枣煎服。

Leave a Reply