BelleDelphine福利网站

BelleDelphine福利网站

噤者筋急,由风木太甚而乘于脾以胜水湿,则筋太燥。又以异功散加当归,并六味地黄丸,又月余而愈。

又用前药加当归而安。一小儿曲腰干啼,手足并冷,用六君子加干姜、木香服之,未应,又加肉桂,母子俱服而安一小儿忽干啼作泻,睡中搐,手足冷,此脾土虚寒,肝木侮之,而作发搐,乃内钓也。

黄龙汤治发热不退,或寒热往来。汗后气虚而恶寒发热者,补中益气汤。

每服十丸,薄荷汤化下。若脾气下陷者,用补中益气汤以升其阳。

腹痛泄利下重,或小便不利者,用四逆散。后患泻,服黄连香薷饮益甚,余用六君、木香、肉果而愈。

暑疟者,其人面垢口渴,虽热亦退,亦常有汗是也。若因乳母浓味酒面积热者,用清胃散、五淋一小儿十四岁,肢体倦怠,发热晡热,口干作渴,吐痰如涌,小便淋沥,或面目赤色,身不欲衣,此禀赋肾虚阴燥也,用补中益气汤、加减八味丸而愈。

Leave a Reply