No661嫩模花花居家蕾丝薄纱真空美乳写真30P花花头条女神

No661嫩模花花居家蕾丝薄纱真空美乳写真30P花花头条女神

药不可失于四时之辅,如春望大寒之后,加半夏、柴胡、人参各二两;望夏谷雨之后,加石膏、黄芩、知母各二两;季夏之月,加防己、白术、茯苓各二两;望秋大暑之后,加浓朴、藿香各二两、桂一两;望冬霜降之后,加附子、官桂各一两,当归二两。 经云∶诸风眩晕,皆属肝木。

矧其中有可用者,若假象皮膏之收口,假乳香之定痛,着效更捷子真,亦方术所不废也。诸鸭涎治谷麦芒入喉及小儿痉风反张,滴之即消。

齿治惊痫,乳能断酒,《千金方》用之。古方碧云膏,腊月取羯羊胆以蜜盛满悬檐下,待霜出扫藏,点眼神效。

羊肺治嗽止渴,久嗽肺虚者宜之。发明大都咸寒之物皆能清热、开胃、止渴。

用生姜四两绞汁,入砂糖半酒盏,水调匀,于晚间临睡,腹中稍空,卧床上服之。如有云翳,加蜜蒙花、木贼。

病邪得之便能作汗,以其能助肝气也。平日服丹药以致毒发者,亦可解。

Leave a Reply