Vol034嫩模Angela喜欢猫私房薄纱情趣内衣透视秀完美身材诱惑34PAngela画语界

Vol034嫩模Angela喜欢猫私房薄纱情趣内衣透视秀完美身材诱惑34PAngela画语界

条文:赤膜下垂覆睛瞳,赤膜从气下垂风,此属肝肺热冲眼,泪流痛愈如朱红,   羚羊知母黄芩黑,桔梗柴胡栀子茺。<1>凡肢体有断处,先用手法安置讫,然后用布缠之,复以竹廉围于布   外,紧扎之,使骨缝无参差走作之患,乃通用之物也。

 服酒七日后,禁见风为效,忌口及房欲。注:[1]三里、三间、二间三穴,主治牙齿疼痛,食物艰难,  及偏风眼目诸疾,三穴并针灸之。

亦有起白斑,无热无痛,游走不定者,由火毒未发,肌肤外受寒郁,名为冷瘼,宜服乌药顺气散,外用姜擦。[2]其骨大小六枚,凑以成掌,非块然一骨也。

[4]列缺二穴,是手太阴肺经穴也,通于任脉;  照海二穴,此二穴是足少阴肾经穴也,四穴通于阴跷脉。[1]鼻孔之界骨,名曰鼻梁骨,下至鼻之尽处,名曰准头。

[12]十椎下,中枢穴也。<4>若壅肿疼痛,宜内服正骨紫金丹,外贴万灵膏。

[4]从曲泽穴下行,掌后去腕五寸,□门穴也。  [6]黄冲者,黄膜上冲也。

Leave a Reply