Vol261嫩模玉兔miki私房白色精致内衣半脱露豪乳惹火诱惑写真61P玉兔miki模范学院

Vol261嫩模玉兔miki私房白色精致内衣半脱露豪乳惹火诱惑写真61P玉兔miki模范学院

寸口脉弦,即首条之弦也。 往来则阴阳之气,更盛更虚,阴并则寒,阳并则热矣。

奔豚一证,病因证治,无复剩义,苟不会仲景立方之意,则峻药畏用,平剂寡效,岂古方不宜于今哉。卒厥之病,多脉脱而不见,脉脱不见而死者,是正气不反也;脉脱不见而生者,是邪气闭而复通也。

阳乘阳,阴乘阴,各从其类而相乘也。寒多不用水者,阴邪盛也。

后条「寸口脉迟而缓,迟则为寒,缓则为虚;荣缓则为亡血,卫缓则为中风;邪气中经,」此六句亦与本条文义不属,当在此条之首,文气相属,必是错简。上条以热伤干血为言,此条以风气百疾立论。

不忧本藏之虚,而忧相传不已,其病益深,故先以实脾为急务程林曰:经云:因其轻而扬之,因其重而减之,因其衰而彰之。 成无己曰:浮为虚,革为寒,寒虚相搏,则肠鸣,与当归四逆汤。

此亦前不可发汗之条。赵良曰:痼疾病已沈痼,非旦夕可取效者,卒病谓卒然而来,新感之病,可取效于旦夕者,乘其所入未深,急去其邪,不使稽留而为患也。

Leave a Reply